Modlitwa o beatyfikację Ojca Justyna

Ojcze Justynie, Ty poświęciłeś swoje życie Bogu i ludziom. W duchu ewangelizacyjnej troski i ojcowskiej miłości siałeś Słowo Boże płynące na falach radiowych. Biednym, zagubionym, wdowom, sierotom i więźniom niosłeś pociechę i nadzieję pokoju w niespokojnych czasach. Pomagałeś rodzinom w ich codziennym borykaniu się z trudami życia. Swoją mozolną pracą starałeś się zapewnić edukację i opiekę zdrowotną potrzebującym i chorym. Pokornie proszę o Twoją pomoc, abym jeszcze bardziej kochał Boga i mógł lepiej służyć i pomagać bliźnim.

Ojcze Justynie, proszę o Twoje wstawiennictwo, aby zgodnie z wolą Bożą została mi udzielona ta łaska (tu z ufnością podaj swoją prośbę), o którą pokornie Cię proszę. Niech Twoje orędownictwo sprawi, abym poprzez wysłuchaną modlitwę mógł złożyć dziękczynienie Bogu, źródłu wszystkich łask i wszelkiego dobra oraz głosić Twoje imię, abyś został zaliczony do grona świętych. Proszę o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.