Przyjaciele Ojca Justyna

Sprawa Ojca Justyna Figasa

O. Justyn był wielkim i świętym człowiekiem, nazwanym Ojcem Polonii. Tak jak już informowałem Was nie możemy posunąć się do przodu w sprawie jego beatyfikacji, gdyż nie zostały jeszcze przetłumaczone jego wszystkie mowy i pogadanki na język angielski. W miarę naszych możliwości wytrwale pracujemy nad tłumaczeniami.

Jeżeli już wstąpiłeś do Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna to bardzo się cieszę i dziękuję za wszelką pomoc. Za wszystkich członków towarzystwa modlimy się do Boga za wstawiennictwem O. Justyna w czasie modlitw i specjalnej Mszy świętej celebrowanej w naszym radiowym apostolacie 23-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli jeszcze się wahasz z decyzją to serdecznie namawiam i zachęcam do powiększenia naszego grona. Z całego serca proszę o dalszą pomoc, abyśmy mogli kontynuować nasze plany. Zachęcam gorąco do modlitwy o ich zrealizowanie. Mam nadzieję, że wszelkie działania i wspólna modlitwa pozwolą w niedalekiej przyszłości na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego naszego Ojca Justyna.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli poinformujecie nas o doznaniu jakiejkolwiek łaski poprzez wstawiennictwo naszego O. Justyna. Jeszcze raz prosimy bardzo o szerzenie sprawy O. Justyna wśród rodziny i znajomych.

Dyrektor Godziny Różańcowej

W: „Życie naszej Rodziny Godziny Różańcowej”, Biuletyn Godziny Różańcowej Ojca Justyna – Nr 11 (lato 2007)