Wstęp

O. Justyn M. Figas został trzykrotnie dokumentowany w historii Amerykańskiego Kościoła Katolickiego. Jakkolwiek wiele było pisane o księdzu to jednak zawarte fakty historyczne były niedokładne. A stało się to z powodu braku wiedzy na jego temat.

Przez szesnaście lat Ojciec Justyn był przełożonym Prowincji Św. Antoniego z Padwy, Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. W trakcie kadencji był on odpowiedzialny za rozwój duchowy, edukacyjny i liczebny tej prowincji. Jego największą spuścizną było utworzenie audycji radiowej Godzina Różańcowa, najstarszego i największego katolickiego apostolatu radiowego na świecie w języku polskim.

Twórcze życie Ojca Justyna jest ważne przede wszystkim dlatego, że stanowi podstawę do zrozumienia człowieka. Często wspominał swoim współbraciom Franciszkanom i także swoim słuchaczom radiowym o dziedzictwie narodowym Polskim, kładąc szczególny nacisk na duchowe dziedzictwo Kościoła katolickiego i jego wpływ na życie. Będąc młodym księdzem, był blisko związany z O. Jackiem M. Fudzińskim, OFM. Conv., założycielem Prowincji Św. Antoniego. O. Jacek miał wielki wpływ na jego przyszłe osiągnięcia. O. Justyn będąc przełożonym, zrealizował wiele planów O. Jacka.

O. Justyn pracując w Godzinie Różańcowej dał się poznać jako świetny organizator i lider. Przez ponad trzydzieści lat był słuchany przez miliony Amerykanów. Służył im jako doradca, nauczyciel i ojciec duchowny. Ponadto jako radiowy kaznodzieja wsławił się na kanałach historycznych amerykańskiego Kościoła. Byłoby tragedią gdyby zapomniano o nim jako o człowieku, który wsławił się pracą w czasie swojego życia, szczególnie że praca ta dotyczyła spraw przyziemnych, ale też miała wpływ na duchowy rozwój społeczności polsko-amerykańskiej w Ameryce i Kanadzie. Wkład Ojca Justyna był dobrze znany. Powinien być również poznany przez kolejne przyszłe pokolenia.

W: O. Klemens Jarnot, Życie i dokonania Przewielebnego O. Justyna M. Figasa, Athol Springs 2014.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza